De historische werkelijkheid
Gratis
”Een schat van steen in een ongerepte omgeving”

De bouw van de eerste toren, de verdedigingstoren, dateert uit de XI eeuw. Gebouwd door de familie Carbonnières, een belangrijke familie in de Xiantrie die veel aanzien genood en zeer rijk was vanwege haar echtelijke verbindingen. De aanwezigheid van de torens wijst op de noodzaak om de grens tussen de provincies en de bisdommen van Limoges en Clermont te bewaken.Vanaf de dertiende eeuw neemt ook de familie van Montal zijn intrek in het dorp en bouwt de tweede toren. Er zijn voortaan twee families op hetzelfde grondgebied. Twee torens, iconische symbolen van de feodale macht, delen de heerschappij. Uiteindelijk verlaten de Carbonnières het grondgebied en verhuizen naar Merle, waar de gebouwen minder krap en comfortabeler zijn.
                                       
                                
Het slapende dorpje Carbonnières

Op het terrein Carbonnières bestond een dorp dat het dubbele qua grootte was van Goulles. De inwoners waren voornamelijk boeren in dienst of onder de bescherming van de heren van Carbonnières. Het is gelegen op de zuidelijke en westelijke hellingen. Het laatste huis dat werd gebouwd dateert uit 1624 en heeft een tongewelf, het zou een kerk geweest kunnen zijn, afgaande op de bovendorpel met de vermelding "1624 in Bourbouze". Het dorp had ook een notaris, een kapel gewijd aan Sainte Catherine en een tehuis voor de melaatsen. Het was samengesteld uit een tiental huizen en werd volledig verlaten in 1948. De torens zijn verbonden met de naastgelegen “Tours de Merle” door middel van een recentelijk volledig gerestaureerde weg genaamd “Chemin Merlin”.

           De legende van Carbonnières”Tussen fantasie & werkelijkheid”

Ons verhaal begint in een tijd waarin het land geteisterd wordt door de lepra. Uit het niets kwam deze plaag en ook de dorpelingen van Carbonnières bleven niet gespaard. Op een dag verschijnt er een mooie jonge vrouw in het dorp. Wie is zij? Waar komt ze vandaan? Niemand weet het. Destijds worden de torens bewoond door de jonge landheer Bertrand. Knap, vrolijk, geliefd bij iedereen wordt hij betoverd door de schoonheid van Catarina en is op slag verliefd. Catarina is mysterieus, ze kent de geneeskrachtige werking van planten, weet waar ze te vinden zijn en wanneer ze te plukken. Ze behandelt de lepra, verlicht de koorts, helpt vrouwen bevallen en geneest zieke dieren ... Jaloerse tongen verspreiden al snel een gerucht : "Is deze vreemde genezers een heks? En zo ja, om de werking van de helende planten te kennen, heeft ze soms een pact met de duivel gemaakt?"Het gerucht zwelt aan in het dorp en Bertrand vindt geen oplossing de menigte te kalmeren en te weerhouden van steeds agressiever gedrag. Een heksenjacht wordt geleidelijk aan voorbereid ... tot op een nacht de jonge vrouw gevangen wordt genomen door de opgezweepte mannen en vrouwen. De ongelukkige wordt in de buurt van het dorp levend begraven tot aan de nek en onthoofd. Bertrand, gek van liefdesverdriet, sluit zich op in zijn toren om er niet meer uit te komen. Gekreun, geween, kreten van wanhoop vullen de avonden in Carbonnières. En dan op een dag, na enkele maanden van destructieve waanzin ... niets.Verdriet vestigt zich in de harten van de dorpelingen. Wat is er gebeurd met de jonker? Woede en schaamte verspreiden zich over het dorp. Gezinnen vertrekken, mensen verlaten hun huizen, tuinen, land ... ze gaan weg om te vergeten.En zo is het, volgens de legende, dat het dorp werd ontdaan van haar inwoners. Moeder Natuur heeft haar langzaam bedekt met een groene jas. De verlaten huizen, de tuinen en de eeuwenoude steegjes, hun geheim is verborgen onder de planten, alsof die wisten dat ze de wreedheid van de mens verborgen moesten houden. “Sindsdien woont het mysterie rondom de torens!”
Traduction des textes Barbara Mollema.

Merle et Carbonnières

deux sites qui partagent la même histoire

 

Plus d'infos sur les Tours de Merle :
www.st-geniez-o-merle.com